image

image

image

 

Vi arbetar just nu med ett tema som heter, Makten och härligheten. Det är ett samhällskunskapstema där vi arbetar med tre olika områden. Dessa tre är politik, ekonomi och rättsväsendet i ett samhälle. Just nu håller vi på med ekonomi och har många intressanta diskussioner om vilka inkomster och utgifter en familj kan ha.

Vi startade veckan med att inventera elevernas relation till pengar och om de själva hade pengar att röra sig med. Vad som hände om dras pengar inte räckte. Om de tyckte att de fick tillräckligt med pengar och vad de skulle räcka till. Slutligen samtalade vi kring frågan om man ska behöva utföra någon syssla för att få sina pengar eller inte. Man kan väl säga så här….att eleverna inte var enade i någon fråga.

Utifrån deras egna erfarenheter kring sina egna pengar, gör vi nu kopplingen till familjers ekonomi. Många har verkligen fått upp ögonen för hur mycket saker pengarna ska räcka till. Några reflektioner i klassrummet har varit: Men hur vet man att pengarna räcker? Nu förstår jag varför min pappa säger att jag inte kan få vissa saker! Vad mycket saker som kostar pengar som man inte tänker på.

Idag fick eleverna en uppgift där de skulle använda sig av ett cirkeldiagram för att visa hur stor plats vissa poster tog, av den totala summan av inkomsterna i en familj. Innan de fick sätta igång så hjälptes klassen åt att sammanställa ett antal poster som vi visste att man var tvungen att ha som en familj.

När vi jämförde och sammanställde de olika diagrammen såg vi att vissa poster var större hos vissa och mindre hos andra. Vi kunde också se att några poster var stora i alla grupperna.

Slutsatsen av hela uppgiften blev att familjers förutsättningar är mycket olika beroende på om båda föräldrarna har jobb, vilka jobb de har, hur mycket de får i lön och hur många de är i familjen.

Tankar som följde i spåren av denna slutsats var: Man måste inte vara gladare bara för att man har mer pengar. Man kan ha mycket pengar men välja att spara mycket, så det inte syns att man är rik. Den som har mindre i lön kan också resa och göra kul saker, men den personen måste kanske spara mer.

Många nyttiga, kloka och värdefulla tankar har fyllt Valens klassrum idag!

Mvh Silva