image

image

image

På idrotten arbetar eleverna just nu med olika lekar med puls och sammarbete. Det arbetas också med att försöka hålla ljudnivån på en behaglig nivå. Detta arbetsområde kommer att hålla på fram till lovet.

Mvh Silva och Ida