Vi jobbar vidare med vårt tema om energier. Idag har eleverna fått jobba med kartboken och titta på var i Sverige det kan vara gynnsamt att bygga vattenkraft, vindkraft och kärnkraft. När vi tillsammans kommit fram till detta så fick eleverna leta upp de platser där vi har de olika kraftverken placerade idag. Detta blev en nyttig uppgift där eleverna fick träna på att använda sig av alfabetiskordning och register.

När grupperna hittat de olika platserna i kartboken, så stötte de på ett problem. Hur skulle de nu kunna sätta ut kraftverken på vår stora karta i klassrummet? Den kartan saknar både städer, mindre sjöar och vattendrag. Många intressanta tankar kom fram kring hur man skulle lösa problemet. Ett förslag var att gå på formen på Sverige. Ett annat var att zooma in kartan i boken och se i vilket landskap som kraftverket låg i.

Eleverna blev snabbt medvetna om att storleken på de olika kartorna var olika och begreppet skala kom in på ett naturligt sätt. Alla grupperna löste till sist alla uppgifterna och gjorde många nyttiga upptäckter.

Mvh Silva