Valarna

- En resa på tre år med kunskap och glädje!

Månad: februari 2017

Nu skriver vi serier om vikingatiden.

Att skriva en bokrecension.

Idag har vi tränat på att skriva bokrecensioner. Vi har skrivit en recension tillsammans i klassen om vår gemensamma läsebok Snögrottan. Vi började med att samla info i en gemensam mall. När detta var gjort skrev jag på datorn och förde upp texten på tavlan. Den färdig texten skrev vi ut och alla elever fick en egen recension. På denna fick alla sedan själva skriva deras egna tyckande om boken. Det hela avslutades med att ge boken ett eget betyg.

Med vänlig hälsning, Silva

Vi jobbar med serier.

I vårt tema om historia så ska vi nu skapa serier om vikingatiden. För att veta hur man gör en serie så har vi tittat på olika serietidningar, serieböcker och seriesrippar. Tillsammans arbetade vi fram de gemnsamma dragen för olika serier.

Eleverna har fått träna på att se skillnad på pratbubblor och hur man med hjälp av olika symboler, ord och kroppsspråk kan förmedla känslor och tyckanden.

En kul övning som vi gjorde tillsammans var att rita olika ansikten på tavlan och sedan titta på varandra för att hitta olika drag som vi kunde tillföra på våra figurer för att göra ansiktena ännu tydligare.

Alla i klassen var överens om att en serie består av ett antal rutor som förmedlar en berättelse med mycket lite text. Här har eleverna fått 5 rutor där det i första rutan står ” Den magiska skolväskan”. Här ska alla elever skriva sin egen serie under samma rubrik. När alla är klara kommer eleverna två och två få skriva sina serier om vikingatiden.

Med vänlig hälsning, Silvia

Historiens vingslag berör oss alla.

Vi startade ca 20000 år f.kr. med att titta på hur inlandsisen låg tjock över Sverige. Vi flyttade oss sedan snabbt fram genom jägarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern och järnåldern. Detta har varit en repetition av de saker som eleverna lärt sig under lågstadietiden. Nu stannar vi upp ett tag i den senare delen av järnåldern som vi kallar för vikingatiden. Här ska vi bekanta oss med vikingarna och deras resor ut i världen från ca år 800 till år 1100. Efter detta stopp kommer vi att gå vidare in i medeltiden.

Under de tre år som eleverna läser historia här på Hammarnskolan kommer vi att titta mer noga på vissa aspekter som vi sedan ska kunna se i olika utvecklingslinjer. Två exempel är migration och kulturmöten. Detta för att förstå att allt som hände förr och som händer nu påverkar oss och kommer att påverka oss.

Mvh Silva

Vi har jobbat med återvinning.

© 2018 Valarna

Tema av Anders NorenUpp ↑