Vi fortsätter att läsa tillsammans i par i boken Snögrottan. När paret har läst färdigt så samtalar de om ett antal frågor som är kopplade till boken. Det är frågor där svaret ligger på raderna, mellan raderna och bortom raderna. Detta för att träna eleverna i sin läsförståelse. När alla är klara samtalar vi i klassen om vad vi kommit fram till och lär oss att vi uppfattar boken på olika sätt beroende på vad vi har för erfarenheter med oss i livet. Ett omtyckt och spännande arbetssätt.

Mvh Silva