Idag har vi haft våra fadderbarn på besök och de har fått lyssna på Valarnas tärningstexter. De har suttit i grupper och åk 1 har fått ge respons på tärningstexterna så att Valarna kan arbeta vidare med dem i efterhand. Det är nyttigt att få ha en verklig mottagare så det blir viktigt för eleverna att visa upp sina texter och att texten är så genomarbetad så att man känner sig stolt över den. Till slut fick grupperna testa våra story cubes och ska muntliga berättelser med hjälp av tärningarna.

Med vänlig hälsning, Silva