Elin, som är lärarstudent och gör sin sista praktik i vår klass, håller i de olika områden om kroppen som vi just nu arbetar med. Det vi startar upp nu är området om andningen.

För att ge alla elever samma förutsättning och för att få till en djupinlärning, så följer vi samma struktur i alla olika områden.

* Vi får svara på en fråga som är kopplad till temat. Detta för att se vad vi redan kan om ämnet.

* Vi läser ett antal faktasidor hemma för att få en förförståelse för ämnet.

* Vi sätter upp organen på kroppen på väggen. Detta för att få förståelse för att veta var organen är placerade i våra kroppar.

* Vi tittar på en film om samma ämne.

* Vi läser samma faktasidor i par och skriver sedan ner begrepp som är bra för att kunna förklara ämnet. Begreppen skrivs ner i ett speciellt häfte.

* Vi tittar på samma film igen och skriver sedan ner begrepp från filmen.

* Vi samlar alla begrepp på tavlan.

* Vi lärare skriver ner klassens begrepp med förklaringar på papper. Dessa begrepp går vi igenom tillsammans och sedan får alla elever en kopia var.

* Vi får svara på en fråga som är kopplad till ämnet för att se vad vi lärt oss från området.

* Vi får en ny fråga som är kopplad till det nya området. Detta för att se vad vi redan kan om området.

För att se så att eleverna hänger med i sin utveckling, så får eleverna flera små test med kryssfrågor och får själva titta på sina för – och efterbilder. Detta för att se sin egen utveckling.

Mvh Elin och Silva