Nu tränar eleverna på att prata muntligt och agera inför varandra. Detta sker just nu med hjälp av teater. Här är det teatrar som handlar om en skolklass som ska spela upp Romeo och Julia.

Mvh Silva och Linda