Vi arbetar med retorik varje vecka och har startat med att göra oss själva medvetna om i vilka situationer och varför vi känner oss oroliga då vi ska tala inför andra människor. Detta är viktigt för att kunna lära sig olika strategier som kan hjälpa till så man känner sig allt tryggare i dessa situationer. Många av eleverna är rädda för att någon ska skratta åt dem om något blir fel eller om de skulle göra bort sig. Detta är en helt naturlig känsla. Vi samtalade kring om vi själva skrattar åt andra när de talar och det var mycket sällan som någon gjort det. Detta fick till följd att vi tillsammans såg att det var många som var rädda för samma sak, men att det var mycket sällan som någon skrattade åt någon annan. Här pratade vi om skillnaden att skratta åt någon eller att skratta med någon. En mycket nyttig och bra uppgift! Tanken är att det som eleverna skrivit ner nu ska utvärderas i slutet av åk 6 för att se om de utvecklats från idag och helt enkelt ändrat uppfattning kring att tala inför andra.

Utifrån uppgiften ovanför så har vi även tittat närmare på vad det är i ett ansikte som ändras när vi känner olika saker. Detta är viktigt att träna på och bli medveten om för att lättare förstå och kunna läsa av andra människor. Det är ju faktiskt så att vi människor sänder ut flera olika signaler på samma gång när vi pratar. I detta fallet handlar det om hur vi ser ut i vår mimik. Andra saker vi kommer att gå in på är rösten, volymen, kroppsspråket, klädkoder och vad vi faktiskt säger. Vi har även börjat öva på att ha ögonkontakt med andra människor. Något som är jätteviktigt och som vi människor blir allt sämre på. Detta tränar vi med hjälp av olika lekar.

Mvh Silva