När eleverna gjort sina olika fordon så fick de skapa en ritning av samma fordon. När ritningarna var klara bytte de ritningar med varandra och fick nu i tysthet försöka att återskapa fordonet på kamratens ritning. Det visade sig inte vara helt lätt.

När alla var klara så samlades vi i en ring för att visa upp de olika fordonen tillsammans med ritningen. Ibland kunde man se likheter och ibland inte. Här kom eleverna snabbt fram till att det är viktigt att måla fordonet ur flera olika vinklar. Det är också bra om man färglägger sin ritning i rätt färger.

Till sist fick eleverna göra en mer tydlig ritning av kamratens ritning där de fick lägga till de olika tipsen som de fått under samlingen.

En mycket nyttig, rolig och ögonöppnande övning.

Mvh Silva