Valarna

- En resa på tre år med kunskap och glädje!

Kategori: Okategoriserade (sida 1 av 7)

Vi redovisar våra vevmekanismer för varandra.

Tekniken lider mot sitt slut och vi redovisar nu våra egna lådor för varandra. Hela processen finns med från skiss, prövande och omprövande, ritning, förklarande text och redovisning av modellen.

Eleverna har varit jätteduktiga och har skapat sig en stor förståelse för vad en mekanism är och hur de olika delarna i ett tekniskt system samverkar.

Mvh Silva

I måndags var hela mellanstadiet på en vandring runt Mullsjön. Vi hade tur med vädret och hade en jättehärlig dag.

Mvh Silva

Elin är här på vfu.

Elin utbildar sig till lärare och blir färdig till sommaren. Hon gör nu sin sista praktik hos mig och kommer att finnas i klassen under 10 veckor. I vårt tema om teknik, så har Elin hållt i en uppgift där eleverna i par eller grupp fick skapa en händelsekedja. På ett papper skulle de förflytta en kula från den ena till andra sidan. Det fanns två hakar i uppgiften och det var att de endast fick knuffa till kulan en gång i starten och att kedjan minst skulle innehålla tre händelser. När de var klara fick de förklara och motivera valet av deras olika händelser.

Mvh Silva

En vevmekanism.

I tekniken har vi nu arbetat på ordentligt. Eleverna har haft som uppgift att skapa en leksak som skall fungera med hjälp av en vevmekanism. Alla har haft en papplåda att utgå från och sedan har vi haft en rad olika material som eleverna har fått använda i sina konstruktioner. Vevmekanismens cirkulära rörelse skulle övergå i en linjär rörelse på ett eller annat sätt.

Det första som eleverna fick göra var att skapa en skiss där man ser hur de tror att deras konstruktion ska se ut. När skissen var klar fick de gå vidare med att konstruera sin modell. Om de stötte på problem och förändrade sin modell på något sätt var de tvungna att skriva ner detta. Både vad de förändrade, men även varför de gjorde denna förändring.

När modellen var klar fick de gå vidare med att rita en exakt ritning av den verkliga modellen. Här var det viktigt att använda sig av linjal, beskrev alla material och färgkodade alla delar. Detta för att vem som helst Skandinaviens bygga en precis likadan leksak som de själva konstruerat.

För att få en helhetsbild av elevernas konstruerande, så har de som sista steg i denna uppgift fått skriva en förklarande text där de beskriver leksakens funktion, syfte, hur den skapades och vilka förändringar som är gjorda och varför. Texten sattes sedan upp på ett stort papper tillsammans med skissen och ritningen. Detta stora papper ska sedan användas till en presentation av elevernas olika leksaker, där syftet är att delge varandra olika lösningar på samma problem.

Mvh Silva

Hur ser vi ut när vi talar?

Vi arbetar med retorik varje vecka och har startat med att göra oss själva medvetna om i vilka situationer och varför vi känner oss oroliga då vi ska tala inför andra människor. Detta är viktigt för att kunna lära sig olika strategier som kan hjälpa till så man känner sig allt tryggare i dessa situationer. Många av eleverna är rädda för att någon ska skratta åt dem om något blir fel eller om de skulle göra bort sig. Detta är en helt naturlig känsla. Vi samtalade kring om vi själva skrattar åt andra när de talar och det var mycket sällan som någon gjort det. Detta fick till följd att vi tillsammans såg att det var många som var rädda för samma sak, men att det var mycket sällan som någon skrattade åt någon annan. Här pratade vi om skillnaden att skratta åt någon eller att skratta med någon. En mycket nyttig och bra uppgift! Tanken är att det som eleverna skrivit ner nu ska utvärderas i slutet av åk 6 för att se om de utvecklats från idag och helt enkelt ändrat uppfattning kring att tala inför andra.

Utifrån uppgiften ovanför så har vi även tittat närmare på vad det är i ett ansikte som ändras när vi känner olika saker. Detta är viktigt att träna på och bli medveten om för att lättare förstå och kunna läsa av andra människor. Det är ju faktiskt så att vi människor sänder ut flera olika signaler på samma gång när vi pratar. I detta fallet handlar det om hur vi ser ut i vår mimik. Andra saker vi kommer att gå in på är rösten, volymen, kroppsspråket, klädkoder och vad vi faktiskt säger. Vi har även börjat öva på att ha ögonkontakt med andra människor. Något som är jätteviktigt och som vi människor blir allt sämre på. Detta tränar vi med hjälp av olika lekar.

Mvh Silva

Viktig tanke att bära med sig genom livet.

Vem är Kurre?

Kurre kommer att vara med klassen när vi ska börja att arbeta med retorik.

Mvh Silva

Hjälp i klassrummet.

För att underlätta för eleverna och göra undervisningen mer tydlig, så har vi infört ett bildstod med de 7 frågorna. Dessa frågor svarar vi tillsammans på innan eleverna ska sätta igång och jobba. Tanken är att detta ska hjälpa eleverna att veta vad, hur och varför de ska genomföra sina uppgifter.

Alla elever har fått en röd och en grön cirkel på sin bänk.  Den gröna visar att allt flyter på och den röda visar att man behöver hjälp. Eleverna vänder själva upp den röda cirkeln och vi vuxna vänder tillbaka den till grönt. När den röda cirkeln är uppvänd så får eleven läsa i sin bankbok tills det att eleven får hjälp av en vuxen.

Vi testar detta för att skapa mer lugn i klassrummet. Jag har märkt att det är lätt att störa varandra när man sitter och väntar på hjälp. Därför ska vi nu försöka att få eleverna att vara mer i ett arbete även när man väntar på hjälp.

Mvh Silva

Teknik

Vi arbetar med vårt första tema som är teknik. Temat består av 3 uppgifter och vi startar med att skapa en utvecklingslinje av olika tekniska föremål. I tidslinjen ska man få reda på hur föremålets utseende, funktion och syfte förändrat sig från den första upplagan till idag.

När detta är färdigt så ska grupperna svara på hur föremålets utveckling har påverkat individen, samhället och miljön. Här kan det både vara positiva och negativa aspekter.

Hela redogörelsen ska sedan presenteras i en film.

Mvh Silva

Skolan är igång igen!

Nu är skolan igång och vi startar med lite slöjd. Textilslöjden började med att Tova armband med hjälp av ull, såpa och friktion.

I träslöjden skapades ritningar till svarvning av ljusstakar.

Det är härligt att ha alla elever på plats i skolan igen!

Mvh Silva

Äldre inlägg

© 2017 Valarna

Tema av Anders NorenUpp ↑