Vi har startade vårt nya tema för någon vecka sedan och i det temat ingår det en NTA – låda. Denna låda heter, kretsar kring el. Här får vi koppla olika komponenter för att försöka få ihop en sluten krets. Vi lär oss även en massa nya begrepp som tex ledningstråd, strömbrytare, batteri, glödlampa, isolator och ledare. Vi får även upp ögonen för att det finns symboler för de olika komponenterna som man använder sig av för att göra ett kopplingsschema.

Till denna NTA – låda kopplar vi sedan vårt tema där vi pratar om naturresurser och olika energier. Vi pratar då om förnybara och icke förnybara resurser och energier.

image

image

image

image

image

Mvh Silva