Elin utbildar sig till lärare och blir färdig till sommaren. Hon gör nu sin sista praktik hos mig och kommer att finnas i klassen under 10 veckor. I vårt tema om teknik, så har Elin hållt i en uppgift där eleverna i par eller grupp fick skapa en händelsekedja. På ett papper skulle de förflytta en kula från den ena till andra sidan. Det fanns två hakar i uppgiften och det var att de endast fick knuffa till kulan en gång i starten och att kedjan minst skulle innehålla tre händelser. När de var klara fick de förklara och motivera valet av deras olika händelser.

Mvh Silva