I tekniken har vi nu arbetat på ordentligt. Eleverna har haft som uppgift att skapa en leksak som skall fungera med hjälp av en vevmekanism. Alla har haft en papplåda att utgå från och sedan har vi haft en rad olika material som eleverna har fått använda i sina konstruktioner. Vevmekanismens cirkulära rörelse skulle övergå i en linjär rörelse på ett eller annat sätt.

Det första som eleverna fick göra var att skapa en skiss där man ser hur de tror att deras konstruktion ska se ut. När skissen var klar fick de gå vidare med att konstruera sin modell. Om de stötte på problem och förändrade sin modell på något sätt var de tvungna att skriva ner detta. Både vad de förändrade, men även varför de gjorde denna förändring.

När modellen var klar fick de gå vidare med att rita en exakt ritning av den verkliga modellen. Här var det viktigt att använda sig av linjal, beskrev alla material och färgkodade alla delar. Detta för att vem som helst Skandinaviens bygga en precis likadan leksak som de själva konstruerat.

För att få en helhetsbild av elevernas konstruerande, så har de som sista steg i denna uppgift fått skriva en förklarande text där de beskriver leksakens funktion, syfte, hur den skapades och vilka förändringar som är gjorda och varför. Texten sattes sedan upp på ett stort papper tillsammans med skissen och ritningen. Detta stora papper ska sedan användas till en presentation av elevernas olika leksaker, där syftet är att delge varandra olika lösningar på samma problem.

Mvh Silva