För att underlätta för eleverna och göra undervisningen mer tydlig, så har vi infört ett bildstod med de 7 frågorna. Dessa frågor svarar vi tillsammans på innan eleverna ska sätta igång och jobba. Tanken är att detta ska hjälpa eleverna att veta vad, hur och varför de ska genomföra sina uppgifter.

Alla elever har fått en röd och en grön cirkel på sin bänk.  Den gröna visar att allt flyter på och den röda visar att man behöver hjälp. Eleverna vänder själva upp den röda cirkeln och vi vuxna vänder tillbaka den till grönt. När den röda cirkeln är uppvänd så får eleven läsa i sin bankbok tills det att eleven får hjälp av en vuxen.

Vi testar detta för att skapa mer lugn i klassrummet. Jag har märkt att det är lätt att störa varandra när man sitter och väntar på hjälp. Därför ska vi nu försöka att få eleverna att vara mer i ett arbete även när man väntar på hjälp.

Mvh Silva