Vi har jämfört och sammanfattat hur olika grupper av människor hade det under medeltiden. Eleverna fick diskutera i grupper och sedan sammanfatta det hela på ett gemensamt papper. Spännande att höra deras argumentationer när de samtalar med varandra för att komma fram till gruppen tycker.

Mvh Silva