Noé har fördjupat sig inom biologin och har idag lärt oss mer om sjukdomen cancer. Vi har fått lära oss om vad det är, vad som händer i kroppen och hur man blir botad.

Tack för det Noé!

Mvh Silva