Idag har eleverna fått improvisera i olika teatrar. De fick gå ut ur klassrummet i grupper och klä ut sig. Närnde var klara fick de reda på vad de skulle spela upp. Detta för att träna sig i att improvisera, men även att våga ta sig an en roll där kläderna inte stämmer med rollen. Uppgift nummer två var att spela sin roll på rätt sätt, men använda sig av ett motstridigt kroppsspråk. Detta hänger samman med att vi pratat mycket med hur viktigt kroppsspråket är och att vi människor mer lyssnar på det än vad folk säger.

mvh Silva