Vi arbetar med vårt första tema som är teknik. Temat består av 3 uppgifter och vi startar med att skapa en utvecklingslinje av olika tekniska föremål. I tidslinjen ska man få reda på hur föremålets utseende, funktion och syfte förändrat sig från den första upplagan till idag.

När detta är färdigt så ska grupperna svara på hur föremålets utveckling har påverkat individen, samhället och miljön. Här kan det både vara positiva och negativa aspekter.

Hela redogörelsen ska sedan presenteras i en film.

Mvh Silva