Vi har startat upp uppdrag 5 och det handlar om att skriva insändare. Vi har tittat på olika modeller av insändare och verkligen gått på djupet för att lära oss insändarens struktur. Just nu håller eleverna och planerar sina insändare, så att de hittar bra argument och motargument. Sedan är det dags att börja skriva.

Mvh Silva