Vi arbetar vidare med vårt tema i samhällskunskap och tittar just nu på samhällets lagar och regler. För att göra detta lite lättare att ta till sig så har vi idag arbetat med bilder.

Eleverna har fått titta på ett antal bilder som symboliserar olika situationer som uppstår efter ett brott. Här har eleverna fått arbeta i grupper och granska de olika bilderna. Grupperna kom snabbt fram till att bilderna hörde ihop och satte dem i den ordning de tyckte var bra. När alla grupper var klara så jämförde vi de olika lösningarna och samtalade om både likheter och skillnader. När detta gjordes dök det upp många viktiga begrepp som hör till ämnet.

I nästa steg fick eleverna kasta om bilderna och skapa en egen berättelse utifrån samma bilder. Detta för att bli medveten om att bilder kan betyda olika saker beroende på var i en kronologiskföljd de sitter. Efter det tittade vi på den rätta ordningen och vi läste den faktatext som hörde ihop med bilderna.

I denna övning har eleverna tränat på att argumentera, samarbeta och granska bilder. De har även ökat sin förståelse för en kronologiskordning och fått inblick i hur andra tänker. Naturligtvis har de även fått en större förståelse för vad som händer när någon begår ett brott.

Mvh Silva

image