De områden som eleverna ska skriva om har vi nu gått igenom. Det som är kvar är att jag ska berätta om urinvägarna muntligt för klassen.

Mvh Silva