Tekniken lider mot sitt slut och vi redovisar nu våra egna lådor för varandra. Hela processen finns med från skiss, prövande och omprövande, ritning, förklarande text och redovisning av modellen.

Eleverna har varit jätteduktiga och har skapat sig en stor förståelse för vad en mekanism är och hur de olika delarna i ett tekniskt system samverkar.

Mvh Silva