Här testar vi våra fordon med lagrad energi i gummiband. Tre försök med tre mätningar på varje försök. Ett med 2, 4 och 8 varv uppsnurrade gummiband. Undrar vad det blir för skillnad?

Mvh Silva